7 stycznia 2019
godz. 16:00
TYGODNIOWY
 .........................................................................................
14 stycznia 2019
godz. 9:00
FERYJNY